„Dywizje grenadierów pancernych 1939 – 1945” – Chris Bishop