Dariusz Kołodziejczyk – „Turcja”, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2011. ISBN: 978-83-7436-258-0.