Charles King – „Widmo wolności. Historia Kaukazu”. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ss. 254.