„Cel Monte Cassino. Działania 8. Armii i Drugiego Korpusu Polskiego we Włoszech” – Richard Doherty