Wierzbicki Andrzej, „Spory o polską duszę. Z zagadnień charakterologii narodowej w historiografii polskiej XIX i XX wieku”. Wydawnictwo TRIO, Muzeum Historii Polski, Collegium Civitas, Warszawa 2010, ss. 324.