„Afganistan. Relacja BOR-owika” – Jan Jagoda, Władysław Zdanowicz