Celem gry jest stworzenie świetnie prosperującego państwa oraz przejęcie kontroli nad ewentualnymi ludami zamieszkującymi osiedlane tereny.