Przeprawa armii punickiej przez Alpy, 218 r. p.n.e.