Cud deszczowy. Płaskorzeźba z kolumny Marka Aureliusza