Ryc. 5: Gałka bursztynową z almandynem osadzonym w złotej oprawie