Pieczęć Jana z Rochowa, komandora (komtura) z Lubiszewa.