Ormianie w Rzeczypospolitej

Katedra ormiańska we Lwowie. Widoczna na zdjęciu część świątyni pochodzi z późnego średniowiecza