PZL P.11 – maszyna gen. Skalskiego z czasów wojny obronnej.