Minister propagandy III Rzeszy Joseph Goebbels wraz z rodziną.