Żołnierz artylerii francuskiej z początku XIX wieku.