Porucznik gruziński z batalionu „Bergman”. Na czapce odznaka kaukaskich jednostek górskich „kindżał”