Generał Karol Świerczewski (drugi od lewej) pośród dowódców wojskowych 1 Armii Wojska Polskiego prowadzący szeregi swoich żołnierzy podczas ceremonii Parady Zwycięstwa, Plac Czerwony, Moskwa, ZSRR, 24 czerwca 1945 r.