Żołnierze niemieckiej 2. Dywizji Górskiej i żołnierze słowaccy na granicy polsko-słowackiej w Barwinku