Port w Birxham. Początek czerwca 1944 roku.

Port w Birxham. Początek czerwca 1944 roku.