Bf 109G-2/Trop W.Nr 10639 w Royal Air Force Museum London
(fot. Łukasz Golowanow, konflikty.pl)