Adolf Hitler odznacza Hannę Reitsch Krzyżem Żelaznym.