Schron u wejścia do portu w Ostendzie – stan obecny