Plakat zachęcający Brytyjczyków do noszenia masek przeciwgazowych