1904 rok. Car ułaskawia naród rosyjski od żydowskiej opresji