U góry od lewej: kpt. Wacław Król, por. Bohdan Arct. U dołu od lewej: chor. Mieczysław Popek, por. Ludwik Martel, por. Władysław Drecki.