Lato 1944 roku we Włoszech. Żołnierze Francuskiego Korpusu Ekspedycyjnego na pozycjach bojowych. Żołnierze używają jeszcze mundurów armii francuskiej sprzed 1940 roku.