Jeden z żołnierzy Guomiers w charakterystycznym „kombinowanym” mundurze. Lato 1944 – Włochy.