Nikołaj Fiedorowicz Watutin - radziecki dowódca wojskowy, generał armii, Bohater Związku Radzieckiego

Nikołaj Fiedorowicz Watutin – radziecki dowódca wojskowy, generał armii, Bohater Związku Radzieckiego