Rozmieszczenie jednostek niemieckich na półwyspie Cotentin