Pochód ochotników do dywizji im. „Skanderbega” w jednym z albańskich miast.

Pochód ochotników do dywizji im. „Skanderbega” w jednym z albańskich miast.