Zatopienia okrętów podwodnych po II wojnie

Ghazi jeszcze jako USS Diablo
(fot. LCDR Tomme J. Lambertson)