Zatopienia okrętów podwodnych po II wojnie

Inny okręt projektu 613: sowiecki S-189
(fot. Andrew Butko, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0)