Tabela 1. Wybrana część ankiety dotycząca przyczyn napięcia szyicko-sunnickiego w Libanie
(Istitla’a li „Markaz Bijrut al-Abhaf wa al-Ma’alumat” haula asbab at-taszannuh asz-szia’i – as-sunni)