Nasza aktywność ma źródło nie w fascynacji „niemieckością” i armią ideologiczną, ale w zainteresowaniu historią: techniką wojskową i taktyką oraz kulturą życia w okresie drugiej wojny światowej.