Trójaspektowa percepcja sprawy palestyńskiej przez Hezbollah.