Generałowie Eisenhower i Franco.

Generałowie Eisenhower i Franco.