Schemat ujęcia klasycznego i politycznego Bliskiego Wschodu. Opracowanie własne autora.