Polski plakat propagandowy z września 1939 roku

Polski plakat propagandowy z września 1939 roku