Ju-523m w barwach lotnictwa frankistowskiego.

Ju-523m w barwach lotnictwa frankistowskiego.