Moltke, Piłsudski, Goebbels, Beck. Warszawa, 14 czerwca 1934 roku.