Japoński drzeworyt z lat 60. XIX wieku obrazujący hasło „Wypędzić barbarzyńców”.