Marta Krysiak

O autorze Marta Krysiak

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora

1918-1939

Na cenzurowanym – prasa opozycji lat 30. XX wieku na przykładzie „Zielonego Sztandaru”

Prawa prasy opozycyjnej ewoluowały wraz ze zmianami politycznymi zachodzącymi w Polsce. Największe przeobrażenia zaszły od momentu objęcia władzy przez Józefa Piłsudskiego i obóz sanacji. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zmian przepisów prawa prasowego, z uwypukleniem ich skutków dla prasy ludowej, w okresie rządów sanacji.

Czytaj dalej 0 Komentarzy