Adam Kraszewski

O autorze Adam Kraszewski


Wiadomości

Brigitte Hamann – „Wiedeń Hitlera”

Wiedeń ostatnich lat panowania cesarza Franciszka Józefa, miasto, w którym kosmopolityzm ścierał się z nacjonalizmem, w którym coraz bardziej zniedołężniały monarcha próbował wdrażać w życie idee ponadnarodowego państwa, jest faktycznym bohaterem tego obszernego opracowania. Na ten Wiedeń próbujemy spojrzeć oczami człowieka, który każdego dnia ponosił życiowe klęski. Chciał być malarzem i architektem, nie miał jednak dostatecznych zdolności. Chciał być myślicielem, stał się jednak kopistą cudzych idei. Banalna młodość miernoty.

Czytaj dalej 0 Komentarzy
Książki

Göran Rosenberg – „Krótki przystanek w drodze z Auschwitz”

Droga naznaczona przekleństwem ocalenia jest tematem rozliczeniowej książki Görana Rosenberga „Krótki przystanek w drodze z Auschwitz”. Autor należy do tak zwanego Drugiego Pokolenia – ludzi, którym oszczędzone zostało piekło drugiej wojny światowej, jednak żyją w jej cieniu. Każdy moment życia przebiega pod znakiem porównania dwóch światów. Jeden jest tym rzeczywistym, światem teraźniejszości, drugi to świat, o którym się nie mówi, ale który jest stale obecny w życiu całej rodziny.

Czytaj dalej 0 Komentarzy
Książki

Marcin Zaremba – „Wielka Trwoga. Polska 1944–1947”

Lata czterdzieste XX wieku zmieniły na terenach Polski wszystko. II wojna światowa, przemiany społeczne, polityczne i obyczajowe dotknęły nasz kraj. W latach tych społeczeństwo przeżyło wiele – utratę niepodległości, horror okupacji, wojnę domową, zmiany terytorialne i społeczne. Nic dziwnego, że tworzono legendy o tych latach, które miały posłużyć za mity założycielskie dla różnych populistycznych ideologów. Jaka zaś była prawda? Na to pytanie stara się odpowiedzieć swoją „Wielką trwogą” Marcin Zaremba.

Czytaj dalej 0 Komentarzy
Filmy i gry

„Chciwość”

Polski tytuł filmu „Margin call” wybrano nieprzypadkowo. Chciwość to jeden z siedmiu grzechów głównych. Chciwość powoduje, że własny interes stawiamy ponad całymi społecznościami, narodami i poczuciem sprawiedliwości. Tak więc na pierwszy rzut oka film o chciwości ludzkiej moglibyśmy uznać za moralitet, którego przesłaniem jest bezużyteczność, a nawet szkodliwość świata finansów dla zwykłych ludzi.

Czytaj dalej 0 Komentarzy
Filmy i gry

„W ciemności”

Okres II wojny światowej jest kopalnią dla dysput i sporów w dialogu polsko-żydowskim. Nic dziwnego, historia jest łatwa i prosta tylko dla ludzi, którzy rzeczywistość pojmują przez porównanie dwóch skrajności, w barwach czarno-białych, nie widzących różnych odcieni szarości. Do tego musimy pamiętać, że do końca lat osiemdziesiątych relacje polsko-żydowskie w obliczu Holokaustu były tematem tabu, a jeśli je opisywano, to tylko od tej jaśniejszej strony. Jedną z konsekwencji przemian ustrojowych w naszym kraju stało się odwrócenie sytuacji – zaczęło się ukazywać coraz więcej opracowań pokazujących również „mniej jasną stronę Księżyca”.

Czytaj dalej 0 Komentarzy