Informujemy, że na tegoroczne pokazy AIR SHOW 2011 obowiązują następujące ceny biletów:

1. Bilet normalny jednodniowy – 40PLN
2. Bilet ulgowy jednodniowy – 30PLN
Bilet ulgowy mogą nabyć:

* młodzież szkolna i akademicka do 26 lat za okazaniem odpowiedniej legitymacji
* renciści i emeryci

3. Bezpłatne wejście na pokazy przysługuje:

* dzieciom do lat 6
* żołnierzom w umundurowaniu za okazaniem legitymacji służbowej

(airshow.sp.mil.pl)