Ambitny program reorganizacji i modernizacji chińskich sił zbrojnych dotarł także na uczelnie wojskowe. Szykuje się poważna reorganizacja struktur uczelni i profilu przyjmowanych studentów.

W przyszłym roku akademickim wydziały związane z wojskami lądowymi mają zredukować liczbę miejsc na pierwszym roku o dwadzieścia cztery procent, na wydziałach logistyki i wsparcia liczba miejsc ma zmniejszyć się aż o czterdzieści pięć procent. Wzrosnąć ma natomiast o czternaście procent liczba studentów przyjmowanych na kierunki związane z lotnictwem, marynarką wojenną i technologiami rakietowymi. W wypadku wydziałów związanych z technologiami kosmicznymi, radarami i dronami planowany wzrost wyniesie szesnaście procent.

Zapowiedziana redukcja Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej o mniej więcej 300 tysięcy ludzi przekłada się tutaj wyraźnie na ograniczenie liczby przyjmowanych studentów. Już od pewnego czasu pojawiają się także głosy, że żołnierze nie potrafią w pełni wykorzystać możliwości coraz nowocześniejszego sprzętu, który trafia do jednostek. Z tego powodu zacieśniona ma zostać współpraca pomiędzy uczelniami a  instytucjami odpowiadającymi za szkolenie. W planach są także zmiany w zasadach przyjęć i regulaminów studiów. Ministerstwo obrony deklaruje nawet możliwość zapraszania rodziców kandydatów do monitorowania procesu rekrutacji.

Zobacz również: Nowe rodzaje wojsk w ChALW, Reorganizacja dowodzenia w Chinach.

(ecns.cn; na zdjęciu: brama Uniwersytetu Obrony Narodowej ChALW, fot. 云不会哭 na licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)