Średnia Brygada belgijskich wojsk lądowych została oficjalnie przemianowana na Brygadę Zmotoryzowaną. Zmiana nazwy wiąże się ze zmianą struktury, która ma być lepiej przystosowana do ewentualnych działań w ramach sił NATO na wschodzie Europy.

– Głównym celem nowej brygady jest maksymalizacja efektywnej współpracy oddziałów bojowych, oddziałów wsparcia i służb tyłowych – powiedział dowódca brygady, pułkownik Jean-Louis Crucifix.

Brygada składa się z pięciu, należących wcześniej do Średniej Brygady, batalionów bojowych (zmotoryzowanych i piechoty) oraz nowych oddziałów – batalionu rozpoznania i wskazywania celów, batalionu artylerii, dwóch batalionów inżynieryjnych, dwóch batalionów logistycznych oraz dwóch grup łączności i systemów informatycznych. W przyszłości brygada będzie zarządzała także ośrodkami treningowymi w Marche-en-Famenne i Beverlo.

Ośrodki dowodzenia brygady będą zlokalizowane w Leopoldsburgu i Marche-en-Famenne z dowództwem umieszczonym w tej drugiej miejscowości. Zadaniem obu sztabów będzie planowanie, przygotowanie i realizacja uczestnictwa jednostki w misjach krajowych i zagranicznych.

Wyjaśniając potrzebę restrukturyzacji brygady, dowódca belgijskiego komponentu wojsk lądowych, generał Marc Thys, powiedział, że do tej pory jednostki były zorganizowane według specjalizacji, co się sprawdzało idealnie przez ostatnich dwadzieścia lat w czasie misji ekspedycyjnych. Jednak teraz znów trzeba patrzeć na wschód, gdzie należy zakładać prowadzenie operacji klasycznych. Z tej perspektywy poprzednia struktura nie była optymalna i dlatego teraz oddziały o różnej specjalizacji znajdą się pod jednym dowództwem, co pozwoli na bardziej zintegrowane szkolenie przygotowujące do nowych zadań.

Zobacz też: Holandia przywraca zaawansowane zdolności lotnictwa

(janes.com)

U.S. Army / Pfc. Caleb Foreman