Brytyjskie media poinformowały o śmierci Franka Stone’a, ostatniego uczestnika ucieczki alianckich lotników z niemieckiego obozu jenieckiego. Stone miał dziewięćdziesiąt jeden lat.

Terminem Wielka Ucieczka określa się ucieczkę siedemdziesięciu sześciu alianckich lotników z położonego pod Żaganiem Stalagu Luft III w nocy z 24 na 25 marca. Jeńcy z baraku 104 przez kilka miesięcy kopali długi na 102 metry tunel nazwany Harry. Niestety przedsięwzięcie zakończyło się niepowodzeniem. Jedynie trzem lotnikom udało się wydostać na wolność, pozostałych pięćdziesięciu jeńców, którym udało się uciec poza obóz, zostało pojmanych i rozstrzelanych. Wspominając tamte wydarzenia, Frank Stone mówił, że gdy około 5 rano rozległy się strzały, pozostali w obozie lotnicy wiedzieli już, że ich koledzy zostali odkryci. Na temat późniejszych egzekucji mówił krótko: – To było bardzo smutne, powiedziano nam, żebyśmy nie podejmowali dalszych prób ucieczki.

Stone trafił do niewoli w roku 1940, miał wtedy osiemnaście lat i był strzelcem pokładowym na pokładzie bombowca, który rozbił się na terenie Niemiec. W obozie jenieckim pozostawał do końca wojny. W roku 1947 Brytyjczycy urządzili proces plutonu egzekucyjnego z Żagania. Spośród osiemnastu żołnierzy trzynastu zostało straconych, a pozostali zostali skazani na długoletnie więzienie. Na podstawie wydarzeń ze Stalagu Luft III nakręcono w roku 1963 film „Wielka ucieczka”. W rolach głównych wystąpili między innymi: Steve McQueen, Charles Bronson i Richard Attenborough.

(bbc.co.uk)