Park Narodowy Hwange na pograniczu Zimbabwe i Botswany znany jest z bioróżnorodności. Żyją tu bawoły, jedne z ostatnich stad dzikich słoni i nosorożców czarnych, a także lwy i inne wielkie drapieżniki przyciągające tysiące turystów rocznie. Obecnie istnieniu parku zagraża działalność chińskich firm górniczych zamierzających otwierać kopalnie na chronionym obszarze. Cała idea eksploatacji bogactw naturalnych znajdujących się w Hwange cieszy się osobistym poparciem zimbabwejskiego prezydenta Emmersona Mnangagwy.

Oficjalnie prowadzenie działalności wydobywczej w parku jest zakazane, ale chińskie przedsiębiorstwa rozpoczęły już przygotowania do badań potencjału drzemiącego w lokalnych złożach. Szczególnie duże nadzieje pokładane są w wydobyciu węgla. Przedstawiciele organizacji Bhejane Trust, zajmującej się monitorowaniem zmian liczebności stad nosorożców, spotkali w parku chińskich geologów działających na chronionym obszarze bez wiedzy zarządców Hwange.

Najpoważniejszymi graczami mogącymi zdobyć nieoficjalną zgodę na wydobycie węgla są Zhongxin Coal Mining Group i Afrochine Smelting. Chińskie konsorcja cieszą się bardzo złą sławą wśród zimbabwejskich obrońców przyrody. Stephen Long z Bhejane Trust stwierdził że wokół parku znajdują się już chińskie inwestycje związane z wydobyciem węgla. Są one niezwykle hałaśliwe i w znacznym stopniu zanieczyszczają powietrze. Dalsza niekontrolowana ekspansja Chin może stanowić poważne zagrożenie przede wszystkim dla żyjących tu słoni, które stanowią aż 10% wszystkich dzikich słoni w Afryce.

Mieszkańcy wsi położonych przy Hwange wielokrotnie próbowali wpływać na rząd, aby ograniczył swobodną ekspansję chińskich przedsiębiorstw górniczych. Społeczność z Lukosi napisała petycję do prezydenta Mnangagwy, aby ukrócił zatruwanie przez Chińczyków środowiska naturalnego. Prawdopodobnie apele pozostaną bez odpowiedzi, ponieważ zimbabwejska głowa państwa jest zwolennikiem inwestycji w wydobycie węgla i sprzyja chińskim planom budowy kopalń na chronionym obszarze.

Hwange to najstarszy park narodowy w Zimbabwe. Ustanowiono go w 1928 roku jako rezerwat dzikich zwierząt. Na jego terenie znajduje się też ważne stanowisko archeologiczne Bumbusi.

Zobacz też: USAF wykryje broń chemiczną, badając skrzydła motyli?

(theguardian.com)

Yves Picq, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International