Agencja Zaopatrzenia i Dostaw Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (NATO Support and Procurement Agency) poinformowała 30 października o zakończeniu procesu demontażu i utylizacji przestarzałych czołgów podstawowych Leopard 1A2. Dzięki temu wygenerowano przychody w wysokości około 2,7 miliona euro. Prace nad demontażem czołgów prowadzono zgodnie z wymogami Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie z 19 listopada 1990 roku.

Leopardy 1A2 z armatą kalibru 105 milimetrów wycofano już dawno z użycia. Ich złomowanie odbywało się pomimo nałożonych obostrzeń ze względu na pandemię choroby COVID-19. Według informacji przekazanej przez NSPA projekt zrealizowano zgodnie z harmonogramem i w ramach ustalonego budżetu.

Z każdego czołgu odzyskano ponad 24 tony żelaza/stali i metali nieżelaznych, które sprzedano na światowym rynku złomu. Pochwalono się również profesjonalną identyfikacją, usuwaniem i obróbką materiałów niebezpiecznych. Każdy pojazd zawierał zużyte paliwo i olej, akumulatory i dwadzieścia dwa kilogramy azbestu. Każdy czołg z osobna przyniósł zwrot w wysokości około 5500 euro. Kwota ta jest równowartością sprzedaży złomu pomniejszonej o koszty utylizacji, w tym robociznę, obróbkę substancji niebezpiecznych i transport.

Po raz pierwszy NSPA zażądała szczegółowego spisu materiałów, ich ilości i cen sprzedaży. Projekt ten określono jako bardzo ważny dla krajów członkowskich partnerstwa wspierającego demilitaryzację, demontaż i utylizację (D3). Pomoc NATO-wskiej agencji w tym zakresie dostępna jest zarówno dla krajów członkowskich sojuszu, jak i dla państw spoza niego.

Leoparda 1 zaprojektowały i produkowały zachodnioniemieckie zakłady Porsche. Czołgi tego typu weszły do służby w wojskach Republiki Federalnej Niemiec w 1965 roku. We Włoszech Leopardy 1A2 powstawały na licencji w zakładach Oto Melara. Wozy w tej wersji charakteryzowały się lepszym opancerzeniem wieży. Leopardy pierwszej generacji uzbrojone były w armatę L7 kalibru 105 milimetrów.

Czołgi tego typu używane są nadal w wojskach lądowych Brazylii, Chile, Grecji i Turcji. Wcześniej służyły w Belgii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Niemczech i Norwegii. Kanada dysponuje jeszcze pięćdziesięcioma Leopardami 1C2 i jedenastoma opancerzonymi wozami zabezpieczenia technicznego Taurus. W 2017 roku kanadyjskie wojska lądowe w całości przeszły na Leopardy 2. Ottawa rozpoczęła wówczas bezowocne poszukiwania kupca. Nadwyżki postzimnowojennego sprzętu wojskowego próbowano sprzedać Haszymidzkiemu Królestwu Jordanii. Amman wolał jednak znacznie nowocześniejsze Leclerki.

Zobacz też: Brazylia: Opublikowano wymagania dla nowych czołgów

(nspa.nato.int)

SSGT Rodney K. Prouty, US Army