Dowództwo logistyczne fińskich sił zbrojnych rozesłało zapytania o informacje odnośnie do uzbrojenia i innego wyposażenia, które w przyszłości może znaleźć zastosowanie na nowych myśliwcach wybranych w ramach programu HX. Po otrzymaniu i analizie odpowiedzi zostaną wystosowane zapytania ofertowe.

Głównym celem rozesłanych pytań jest określenie, jakie możliwości będą dostępne dla nowych myśliwców w niedalekiej przyszłości, dlatego dokument koncentruje się na latach po 2025 roku. Dokumenty zostały wysłane do rządów siedmiu państw, które przekażą je przedstawicielom przemysłu. Chodzi o Francję, Wielką Brytanię, Niemcy, Izrael, Norwegię, Szwecję i Stany Zjednoczone.

Uzbrojenie i wyposażenie dodatkowe – na przykład zasobniki celownicze – będą zamówione w ramach osobnego przetargu, a zapytania ofertowe mają być rozesłane wiosną 2018 roku. Chociaż będzie to osobne postępowanie, ostateczny wybór zestawu uzbrojenia będzie powiązany z wyborem typu samolotu. Podpisanie ostatecznych kontraktów na dostawę samolotów i uzbrojenia planowane jest na pierwszą połowę 2021 roku.

Ponieważ zakładana w budżecie całkowita kwota na zakup myśliwców obejmuje również pakiet uzbrojenia i sensorów, negocjacje w sprawie ich zakupu będą prowadzone równolegle do negocjacji w sprawie samolotów. Dzięki temu zakup systemów specyficznych wyłącznie dla danego typu samolotu będzie zagwarantowany. Jednocześnie będą trwały rozmowy o systemach, które mogą być używane na wielu typach samolotów, co będzie stanowiło istotny czynnik mogący przesądzić o zwycięstwie danego producenta.

Zobacz też: Trump podkopał pozycję Boeinga w fińskim przetargu

(defense-aerospace.com)

Maciej Hypś, konflikty.pl